Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Stanowi fundament systemu zdrowotnego, zapewniając dostęp do kompleksowej i koordynowanej opieki medycznej dla wszystkich osób uprawnionych. Świadczenia POZ udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, co obejmuje wizyty w gabinecie lekarza rodzinnego, poradniach specjalistycznych oraz, w razie potrzeby, wizyty domowe.

POZ skupia się na zapewnieniu ciągłości opieki, profilaktyce, wczesnym rozpoznawaniu problemów zdrowotnych oraz na kierowaniu pacjentów do odpowiednich specjalistów. Każdy pacjent ma prawo do wyboru swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarki oraz położnej w ramach POZ, co jest podstawą budowania długotrwałej i zaufanej relacji z dostawcą usług zdrowotnych.

W przychodni DoktorMed zapewniamy dostęp do wysokiej jakości usług POZ, stawiając na indywidualne podejście do każdego pacjenta i jego potrzeb zdrowotnych. Lekarze POZ, z usług których możecie Państwo skorzystać w naszej przychodni:

Poradnia dla dorosłych:
Lek. A. Zakrzewska
Lek. M. Krac


Poradnia dla dzieci:
Lek. D. Zieleziński
Lek. R. Szajkowska

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • Profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne.
 • Świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia, udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem.
 • Wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta, orzekanie o stanie zdrowia.
 • Inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują:

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), pielęgniarki świadczą wszechstronną opiekę pielęgniarską skierowaną do jednostek, rodzin i społeczności, z uwzględnieniem lokalizacji, gdzie udzielane są te usługi. W zakres ich obowiązków wchodzą:

 • Profilaktyczna opieka nad dziećmi w wieku od 0 do 6 lat, obejmująca:
  • Wizyty patronażowe dla dzieci w 3. lub 4. miesiącu życia, a także w 9. miesiącu życia, jeśli podczas wcześniejszej wizyty zdiagnozowano problemy zdrowotne.
  • Badania przesiewowe dla dzieci w 12. miesiącu życia oraz w wieku 2, 4 i 5 lat.
 • Świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy.
 • Leczenie, w tym wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego zarówno w gabinecie, jak i w domu pacjenta.
 • Diagnostyka, w tym pobieranie próbek do badań diagnostycznych na zlecenie lekarza POZ, gdy konieczne jest pobranie próbek w domu pacjenta ze względów medycznych.
 • Pielęgnacja i rehabilitacja, szczególnie dla osób z ograniczeniami psychofizycznymi wynikającymi z choroby.

Świadczenia położnej POZ obejmują:

Świadczenia położnej POZ obejmują szeroki zakres opieki zdrowotnej, skierowanej głównie do kobiet w ciąży, matek oraz noworodków, ale także do wszystkich pacjentek w różnym wieku. W zakresie świadczeń położnej POZ wchodzą:

 • Opieka nad kobietami w ciąży – regularne wizyty kontrolne, monitorowanie stanu zdrowia matki i płodu, edukacja prenatalna, poradnictwo dotyczące zdrowego stylu życia w czasie ciąży.
 • Wsparcie po porodzie – opieka nad matką i noworodkiem, wsparcie w zakresie karmienia piersią, monitorowanie zdrowia i rozwoju dziecka, pomoc w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami macierzyństwa.
 • Poradnictwo ginekologiczne i seksualne – edukacja zdrowotna i profilaktyka w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, wsparcie w planowaniu rodziny i antykoncepcji.
 • Profilaktyka i edukacja zdrowotna – promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie chorobom kobiecym, edukacja na temat ważnych badań profilaktycznych.
 • Współpraca z innymi specjalistami – łączenie opieki świadczonej przez lekarzy specjalistów, takich jak ginekolodzy, pediatrzy, z opieką położniczą.Wykaz podwykonawców udzielających świadczeń zdrowotnych:

Pracownia badań RTG – Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna
ul. Wojska Polskiego 5 Tczew, tel. 58 777 66 80

Pracownia badań USG – Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna 
ul. 30-go Stycznia 57/58 w Tczewie, tel. 58 777-67-08 

Transport sanitarny – Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna
ul. 30-go Stycznia 57/28 w Tczewie, tel. 664027596