Opieka Koordynowana w Przychodni Doktormed

Opieka koordynowana to nowoczesna forma świadczenia usług medycznych, która skupia się na kompleksowej opiece nad pacjentami, szczególnie w przypadku chorób przewlekłych oraz profilaktyki zdrowotnej. W Przychodni Doktormed, doceniamy znaczenie tej opieki i jesteśmy gotowi zapewnić naszym pacjentom wsparcie na najwyższym poziomie.

Cele opieki koordynowanej:

 1. Usystematyzowanie opieki nad pacjentem.
 2. Poszerzenie dostępu do diagnostyki.
 3. Skrócenie czasu oczekiwania na konsultacje i badania.
 4. Indywidualne planowanie leczenia pacjentów przewlekle chorych.
 5. Wspieranie programów profilaktycznych.
 6. Wzmacnianie współpracy z innymi specjalistami.
 7. Poprawa jakości opieki zdrowotnej.
 8. Wsparcie dietetyczne dla pacjentów.

Ścieżki opieki koordynowanej w Doktormed:

 • Kardiologiczna: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków.
 • Endokrynologiczna: niedoczynność tarczycy, guzki tarczycy.
 • Nefrologiczna: schorzenia nerek, w tym przewlekła choroba nerek, kamica nerkowa, infekcje dróg moczowych.
 • Diabetologiczna: schorzenia związane z cukrzycą.

Badania diagnostyczne dostępne u nas:

 • EKG wysiłkowe.
 • Holter EKG 24, 48, 72 godziny.
 • Holter RR.
 • USG Doppler tętnic szyjnych i naczyń kończyn dolnych.
 • ECHO serca.
 • BNP, NT-proBNP.
 • Badania moczu (albuminuria, UACR).
 • Badania endokrynologiczne (anty-TPO, anty-TSHr, anty-TG).
 • Badania pulmonologiczne (spirometria, spirometria z próbą rozkurczową).

Konsultacje specjalistyczne i dietetyczne: Zapewniamy dostęp do konsultacji specjalistycznych oraz dietetycznych. Konsultacje mogą być prowadzone osobiście lub zdalnie.

Wizyty kompleksowe i Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM): Lekarz POZ przeprowadza coroczne wizyty kompleksowe, które stanowią podstawę do oceny stanu pacjenta oraz opracowania Indywidualnego Planu Opieki Medycznej (IPOM). IPOM to spersonalizowane wytyczne w zakresie leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego, a także planowanych badań, konsultacji i porad edukacyjnych.